Koszyk
Twój koszyk jest pusty. Zastanawiasz się? Mamy dla Ciebie specjalną ofertę.

Polityka Prywatności

Spis treści
 1. Postanowienia ogólne
 2. Zakres i cel zbierania danych.
 3. Prawa i obowiązku Usługodawcy.
 4. Prawa i obowiązki Klienta.
 5. Zabezpieczenie danych.
 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu internetowego pod adresem www.windyy.pl będących osobami fizycznymi.
  2. Do niniejszej polityki prywatności zastosowanie mają definicje określone w Regulaminie Sklepu dostępnym pod adresem: windyy.pl/do/page/regulations (dotyczy wyrazów pisanych wielką literą).
  3. Administratorem danych osobowych Klientów jest MEDOS Marian Buławka, Ewa Buławka Spółka Jawna z siedzibą w Chełmnie przy ul. Magazynowej 3, 86-200 Chełmno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000164281, o numerze NIP 8751002162, REGON: 870568014 – zwanym Usługodawcą.
  4. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych tym prawem.
 2. Zakres i cel zbierania danych
  1. Politykę prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w celu umożliwienia korzystania z jego funkcjonalności, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w Sklepie, w szczególności:
   1. w celu Rejestracji w Sklepie,
   2. w celu składania i realizacji Zamówienia.
  2. Dane podlegające zbieraniu w celu realizacji Zamówienia:
   • Imię*
   • Nazwisko*
   • Firma
   • Oznaczenie rodzaju prowadzonej działalności
   • NIP
   • E-mail*
   • Telefon*
   • Ulica*
   • Nr budynku*
   • Nr mieszkania/lokalu*
   • Kod pocztowy*
   • Miasto*
   • Adres zamieszkania: miasto
   • Państwo
   • Inne dane podane przez klienta w trakcie kontaktu z Usługodawcą
   dane oznaczone * będą danymi wymaganymi do prawidłowej realizacji Zamówienia.
  3. W celu rejestracji w Sklepie prócz wymienionych w ust. 2 danych Klient zobowiązany będzie do podania Hasła.
  4. Klient oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie jako wymagane, jest dobrowolne, ale niezbędne dla rejestracji konta lub złożenia Zamówienia.
  5. Dane osobowe Klientów zbierane są przez Usługodawcę w celu:
   1. obsługi procesu Rejestracji i logowania do Konta,
   2. obsługi procesu składania i realizacji Zamówienia (sprzedaży produktów, ich dostawy i świadczenia usług Klientom),
   3. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
   4. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
   5. tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Sklepu, w tym statystyk oglądalności,
   6. dostosowania Sklepu do potrzeb Klientów.
  6. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, jego dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:
   1. marketingu działalności Usługodawcy oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z Usługodawcą, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych,
   2. otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania jej przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres e-mail.
  7. Usługodawca informuje, że podczas korzystania ze Sklepu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Sklepu, przez pliki Cookies lub dedykowane systemy.
  8. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia Klienta ze Sklepem, w logach Sklepu pojawia się informacja o numerze IP i rodzaju urządzenia końcowego, z którego Klient łączy się ze Sklepem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru IP, rodzaju urządzenia końcowego Klienta, czasu połączenia Klienta ze Sklepem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Sklepie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych, bezpieczeństwa oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Sklepu.
  9. Sklep wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z niego przez Klienta. Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu, które umożliwiają:
   1. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi logować się ponownie na każdej podstronie Sklepu,
   2. dostosowanie i optymalizację Sklepu do potrzeb Klientów,
   3. tworzenie statystyk oglądalności,
   4. personalizację przekazów marketingowych,
   5. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu.
  10. Sklep wykorzystuje Cookie sesyjne (kasowane po zamknięciu okna przeglądarki internetowej) oraz Cookie trwałe (zapisywane na określony czas w urządzeniu Klienta korzystającego ze Sklepu.
  11. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.
  12. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  13. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie.
  14. W Sklepie mogą być również wykorzystywane Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.
  15. Niektóre podstrony Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientem mogą zawierać tzw. „web beacon”. Pozwalają one na otrzymywanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam.
 3. Prawa i obowiązku Usługodawcy
  1. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa Usługodawca może ujawnić wybrane informacje dotyczące Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.
  2. Usługodawca informuje, że powierz przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usług hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem, jak również usług w zakresie zarządzania kampaniami marketingowymi.
  3. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usług związanych z korzystaniem ze Sklepu, w tym realizacji Zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Prawa i obowiązki Klienta
  1. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: zamowienia@windyy.pl  z żądaniem odpowiedniej treści lub skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Koncie.
  2. W przypadku, gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia.
  3. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 5. Zabezpieczenie danych
  1. Usługodawca oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, zjawisk niepożądanych należy zgłaszać Usługodawcy pod adresem e-mail: zamowienia@windyy.pl.